Museoista vapaa-ajanvietettä nuorille

Vaasan kaupungista löytyy eräänlainen kulttuurihenkäyksen ovi. Oven takana on monenlaisia kulttuurielämyksiä. Niitä tuottavat esimerkiksi museot, jotka suorastaan hehkuvat henkeäsalpaavia kokemuksia. Parasta on, että 18-vuotiaille on ilmainen sisäänpääsy museoihin! Vaasan kaupunki ylläpitää viittä museota. Ne ovat Kuntsin modernin taiteen museo, Tikanojan taidekoti, Pohjanmaan museo, Vaasan taidehalli ja Vanhan Vaasan museo.

Jos kysyisin, kuinka moni vaasalaisnuori vierailee museoissa viikoittain, kuukausittain tai edes vuosittain, veikkaanpa vastauksen olevan lähestulkoon seuraavanlainen: “ei koskaan, paitsi jos koulusta käydään”. Tällaisen vastauksen myös itse antaisin.

Museot tuottavat näyttelyitä sekä muita museo- ja kulttuuriympäristöpalveluita ja pyrkivät toiminnallaan tukemaan identiteettejä, välittämään tietoa ja tarjoamaan elämyksiä“, kirjoitetaan Vaasan kaupungin museot -sivustolla. Minusta merkittävin museoiden tarjoama hyöty on juuri tiedon välittäminen. Pidän myös siitä, että museot tarjoavat mielettömiä elämyksiä esimerkiksi erilaisten museonäyttelyiden kautta. Museot avartavat maailmankuvaa ja kehittävät kriittistä ajattelua. Sitä kautta ne tarjoavat myös eväitä jatko-opintoihin ja elämään yhteiskunnassa.

Suosittelen lämpimästi museossa käyntiä jokaiselle vauvasta vaariin, mutta ennen kaikkea toivon nuorten hyödyntävän mahtavan mahdollisuutensa! 🙂

 

I Vasa stad finns det mycket att göra inom kultursektorn. Till exempel kan du gå på museer vilket är jättespännande. Det bästa med det här sättet är att det är gratis för människor under 18 år! Vasa stad har och förvaltar fem museer, som är Kuntsis museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Österbottens museum, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum.

Om jag skulle fråga Vasas ungdomar att hur ofta de går på museer per vecka, månad eller även per år, skulle jag gissa att svaret är följande: ”aldrig om man inte går med skolan”. Jag skulle svara samma också.

“Museerna producerar utställningar och andra musei- och kulturmiljötjänster och strävar genom sin verksamhet efter att stöda identiteter, förmedla kunskap och erbjuda upplevelser”, skrivs på Vaasan kaupungin museot -websidan. Jag tycker att det viktigaste nytta som museer erbjuder är att de utdelar information och erfarenheter genom till exempel olika museerutställningar. Museer ger en chans att förbättra världsbilden och kritisk tänkande. Så erbjuder de också information till forskarutbildning och livet i samhället.

Jag rekommenderar alla att besöka museer, men framför allt jag hoppas att ungdomar använder deras fantastik chans! 🙂

– Jesse

Vastaa