14.11.2019 hölls allmänna mötet för ungdomsfullmäktige. Föredragningslistan var lång, många ärenden skulle behandlas! Ungdomsfullmäktige  gav utlåtande om  den skejtparken som man planerar att bygga i Metviken 2020! 28.2.2020 kommer ungdomsfullmäktige att ordna filmkväll på Skafferiet Ritz för unga i Vasa! Läs mera om detta i protokollet som du hittar här!

14.11.2019 pidettiin vuoden 9 yleiskokous. Asialistalla oli muun muassa skeittipuiston rakentamisasiaa, filmi ilta Ritzissä ja tillimakarooni juhlat torilla!  Lue näistä ja monista muista asioista pöytäkirjasta jonka löydät tästä!

Vastaa