Nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa päätettiin nuorisovaltuuston järjestäytymisestä, kenestä tuli puheenjohtaja sihteeri ja kuka istuu missäkin valiokunnassa! Käy lukemassa kokouksen pöytäkirja!

På ungdomsfullmäktiges första möte var konstituerande alltså då beslutades arbetsfördelningen inom ungdomsfullmäktige! Vem blev ordförande vem har ansvar om sekreterarjobbet och vem verkar  i de 3 olika utskotten ? Allt detta kan du läsa om i mötets protokoll!

Vastaa