I Finland har ungdomars läskunnighet rasat samtidigt som tiden befolkningen använder på att läsa har halverats. Detta leder exempelvis till en större risk för att bli socialt utslagen. Läsande har många positiva effekter för individen såväl som för samhället. Utan läsande blir också vår berättelse kort. Därför vill Barn- och ungdomsstiftelsen utmana hela Finland till att stanna upp och läsa i en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag, söndagen den 8.9. kl. 19.

“Det var en gång ett land vars befolkning slutade läsa. Så var sagan slut.”

Vem som helst kan delta i Read Hour -kampanjen, var som helst.  På Read Hour kampanj sidan får man tips hur deltaga! Att läsa är ett sätt, hittar du inte passligt att läsa hemma så finns det säkert på biblioteket !

Kommentera vad du tänker läsa den 8.9.2019 kl 19?

 

“Olipa kerran maa, jonka kansalaiset lopettivat lukemisen. Sen pituinen se.”

YK:n kansainvälistä lukutaidonpäivää vietetään 8.9.

Suomalaisten nuorten lukutaito on romahtanut samalla kun lukemiseen käytetty aika on puolittunut. Sen vaikutus näkyy esimerkiksi syrjäytymisenä. Lukemisella on paljon myönteisiä vaikutuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Ilman lukemista tarinamme loppuu lyhyeen. Siksi Lasten ja nuorten säätiö haastaa koko Suomen pysähtymään tunniksi YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9. klo 19. Osallistua voi monella tapaa  Read hourin kotisivuilta löytyy tietoa miten! Ja luettavaa on tarjolla monessa paikassa jos omasta hyllystä ei löydy niin kirjastoista löytyy varmasti!

Kommentoi mitä sinä aiot lukea 8.9. kello 19?

Vastaa