Syyskauden ensimmäisessä nuorisovaltuuston yleiskokouksessa tehtiin monia päätöksiä, muun muassa jaettiin rahaa. Vaasan nuorisovaltuusto myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan. Hakuaika oli tänä vuonna 8.4-30.6.2019.  Avustusta saattoi hakea esimerkiksi projektiin tai tapahtumaan, pienryhmien harrastustoimintaan tai osarahoitukseksi suurempaan projektiin.  Yksi avustuksen saajista oli Halcyon Dance Crew, joka sai avustusta tanssiryhmän kilpailumatkoista koituviin kuluihin sekä harjoituspaikkojen salivuokriin. Lue pöytäkirja tästä, niin tiedät, ketkä kaikki olivat paikalla ja mitä kokouksessa päätettiin!

 

Höstterminens första allmänna möte hölls 22.8.2019 med många ärenden . Ett av ärenden som beslutades om var bidrag alltså pengar. Vasa ungdomsfullmäktige beviljade i år för första gången understöd för ungdomars verksamhet på eget initiativ. Ansökningstiden i år var 8.4-30.6.2019  Understöd kunde ansökas exempelvis för ett projekt, evenemang eller för gruppverksamhet. En av bidragsmottagare var Halycon Dance Crew som beviljades medel för dansgruppens tävlingsresor och salhyror.  Läs protokoll här så vet du vad som beslutades och vilka ärenden var uppe.

Vastaa